Kontrola_ITB

SYSTEM KONTROLI, KTÓRY ZOBOWIĄZUJE


Instytut Techniki Budowlanej z siedzibą w Warszawie to naukowa jednostka badawczo-rozwojowa, której historia sięga 1945 roku. Od czasu założenia ITB stawia sobie za cel zapewnianie najwyższej jakości polskiego budownictwa oraz ochronę interesów użytkowników obiektów budowlanych.


O INSTYTUCIE TECHNIKI BUDOWLANEJ W LICZBACH


ITB posiada 10 zakładów naukowych, 10 nowoczesnych laboratoriów badawczych oraz 3 oddziały (mazowiecki, śląski oraz wielkopolski), zatrudnia 1500 osób kadry naukowej.


UPRAWNIENIA, NOTYFIKACJE ORAZ CERTYFIKATY


Europejska Jednostka Aprobująca

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. jest upoważniony do udzielania aprobat technicznych (AT ITB) dla większości wyrobów budowlanych. Od 1 maja 2004 r. Instytut jako członek EOTA może udzielać europejskich aprobat technicznych (ETA) stanowiących – podobnie jak normy zharmonizowane – dokumenty odniesienia w procedurze oceny zgodności pozwalającej na oznakowanie CE wyrobów budowlanych.


Europejska Jednostka Notyfikowana

Od 1 maja 2004 r. Instytut Techniki Budowlanej jest jednostką notyfikowaną Komisji Europejskiej nr 1488, do realizacji zadań związanych z oceną zgodności wyrobów budowlanych.


KONTROLA JAKOŚCI FLAGOWYCH PAP ICOPAL


Początek programu kontroli jakości związany z umową pomiędzy INSTYTUTEM TECHNIKI BUDOWLANEJ z siedzibą w Warszawie a ICOPAL SA z siedzibą w Zduńskiej Woli, wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2013 r.

Umowa wyznacza nowe standardy w zakresie kontroli i potwierdzania deklarowanych parametrów technicznych materiałów stosowanych w budownictwie.

Niezależny i uznany europejski instytut naukowo-badawczy przeprowadza cykliczne kontrole parametrów pap, a ich producent dobrowolnie poddaje się takiemu nadzorowi jakościowemu. Reprezentatywne próbki (rolki) tych pap kupowane są przez ITB każdego miesiąca, bezpośrednio na rynku, w sposób i w miejscach całkowicie niezależnych od producenta (ICOPAL SA)

Następnie ITB przeprowadza badania parametrów pap i wystawia raport zawierający porównanie wyników uzyskanych w badaniach kontrolnych z deklarowanymi przez producenta.

Tabelaryczne porównanie tych parametrów producent publikuje za pośrednictwem niezależnych mediów i tym samym udostępnia wszystkim zainteresowanym, w tym głównie potencjalnym użytkownikom.

Pierwsze badania kontrolne pap ITB przeprowadzi w maju 2013r.  Flagowe Papy Icopal
  nagrodzone
  Złotym Medalem
  Międzynarodowych
  Targów Poznańskich

  BUDMA 2018

   
  ITB


  INSTYTUT
  TECHNIKI
  BUDOWLANEJ
  W WARSZAWIE


  Produkty pod kontrolą
  ITB w Warszawie


  KONTROLA JAKOŚCI
  FLAGOWYCH PAP ICOPAL

  Początek programu kontroli jakości związany z umową pomiędzy INSTYTUTEM TECHNIKI BUDOWLANEJ z siedzibą w Warszawie a BMI ICOPAL Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli, wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2013 r.

  Umowa wyznacza nowe standardy w zakresie kontroli i potwierdzania deklarowanych parametrów technicznych materiałów stosowanych w budownictwie.  BMI Icopal Sp. z o.o.


  Laureat

  Wielkiego Złotego
  Medalu MTP  i tytułu

  "Najlepszy
  z Najlepszych"  za produkcję osiągającą
  światowe standardy

  Korzystając ze strony Użytkownik wyraża zgodę na używanie cookies zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
  Tlo__FlagowePapyPL__2020-05-07__tiny