Parametr_Grubosc

1

GWARANTOWANA GRUBOŚĆ PAPY,
TYLKO NA PLUS

BRAK UJEMNYCH TOLERANCJI


Minimalna grubość papy

Pomiar grubości w papach wierzchniego krycia wykonuje się na posypce. Określenie grubości pap asfaltowych wykonywane jest zgodnie z normą PN-EN 1849-1:2002. Przyrząd pomiarowy umożliwia pomiar grubości z dokładnością do 0,01 mm, a powierzchnie pomiarowe są płaskie o średnicy 10 mm i wywierają ciśnienie 20 kPa na powierzchnię wyrobu papowego. Dla przygotowanej w odpowiedni sposób i w ustalonych warunkach próbki do badań mierzy się grubość w 10 równomiernie rozmieszczonych po szerokości miejscach (pomiary skrajne są wykonane w odległości 100 mm od każdej krawędzi papy). Z 10 pojedynczych zapisanych wyników pomiarów oblicza się średnią wartość.

  Flagowe Papy Icopal
  nagrodzone
  Złotym Medalem
  Międzynarodowych
  Targów Poznańskich

  BUDMA 2018

   
  ITB


  INSTYTUT
  TECHNIKI
  BUDOWLANEJ
  W WARSZAWIE


  Produkty pod kontrolą
  ITB w Warszawie


  KONTROLA JAKOŚCI
  FLAGOWYCH PAP ICOPAL

  Początek programu kontroli jakości związany z umową pomiędzy INSTYTUTEM TECHNIKI BUDOWLANEJ z siedzibą w Warszawie a BMI ICOPAL Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli, wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2013 r.

  Umowa wyznacza nowe standardy w zakresie kontroli i potwierdzania deklarowanych parametrów technicznych materiałów stosowanych w budownictwie.  BMI Icopal Sp. z o.o.


  Laureat

  Wielkiego Złotego
  Medalu MTP  i tytułu

  "Najlepszy
  z Najlepszych"  za produkcję osiągającą
  światowe standardy

  Korzystając ze strony Użytkownik wyraża zgodę na używanie cookies zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
  Tlo__FlagowePapyPL__2020-05-07__tiny